Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 57 73 07 21 994 46 068
Konsulent oppvekst 57 73 07 20
Spesialpedagog 57 73 07 22 907 30 006