Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-leiar
Spesialpedagog 57 73 07 22 468 99 228
Kommunalsjef oppvekst 57 73 07 21 994 46 068
Konsulent oppvekst 57 73 07 20