Oversikt over tilsette


Økonomiavdelinga

Ansatte i avdelingen Økonomiavdelinga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær økonomiavdelinga 57 73 07 15
Økonomisjef 57 73 07 12
Konsulent - lønn 57 73 07 14
Skatteoppkrevjar 57 73 07 11
Konsulent økonomi og skatt 57 73 07 13