Oversikt over tilsette


Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 07 00
57 73 07 00
Flyktningkonsulent 57 73 07 16 404 28 757
Konsulent/arkivleiar 57 73 07 06
Ass. rådmann/personalsjef 57 73 07 04 911 28 390
Ass. rådmann/beredskapskoordinator 57 73 07 04 911 28 390
Rådhuset 57 73 07 00
Prosjektleiar 57 73 07 07 990 95 990
Rådmann 57 73 07 03 913 89 474
57 73 07 19 916 22 758
Rådgjevar 57 73 07 05
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator 57 73 07 27 415 53 275