Oversikt over tilsette


Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 07 00
Flyktningkonsulent 57 73 07 16 404 28 757
Ass. rådmann/personalsjef 57 73 07 04 911 28 390
Rådgjevar 57 73 07 05
Rådgjevar 57 73 07 05