Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Oversikt over tilsette


Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådhuset 57 73 07 00
57 73 07 00
Flyktningkonsulent 57 73 07 16 404 28 757
Konsulent/arkivleiar 57 73 07 06
Ass. rådmann/personalsjef 57 73 07 04 911 28 390
Ass. rådmann/beredskapskoordinator 57 73 07 04 911 28 390
Rådmann 57 73 07 03 913 89 474
Flyktningkonsulent 57 73 07 19 916 22 758
Rådgjevar 57 73 07 05
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator 57 73 07 27 415 53 275