Oversikt over tilsette


Teknisk drift

Ansatte i avdelingen Teknisk drift
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
(døgnvakt) 975 42 954
Leiar vaktmestersentral 57 73 07 31
Nestkommanderende 902 01 860
57 73 07 30
Feiar 458 76 504
Ingeniør 57 73 07 30
Teknisk sjef 57 73 07 32
Brannsjef 57 61 28 21 959 89 601