Oversikt over tilsette


Bygg og eigedom

Ansatte i avdelingen Bygg og eigedom
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 07 00
Prosjektleiar Bygg og eigedom 57 73 07 34
Bygg- og eigedomssjef 57 73 07 33
Plan- og miljøvernleiar 57 73 07 08