Oversikt over tilsette


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 57 73 45 04
Kjøkkensjef 959 25 165 959 25 165
Seksjonsleiar, Bu- og Miljøtenester 57 73 45 14
Kommunalsjef Helse og Omsorg 57 73 45 07 990 34 807
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1 57 73 45 05
Ressurssjukepleiar
Konsulent 57 73 45 03
Kreftkoordinator 459 75 809 459 75 809
Administrasjon 57 73 45 00
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2 57 73 45 12
Konsulent 57 73 45 02
Seksjonsleiar, Heimetenester 57 73 45 08
Sosialkonsulent 57 73 45 13 911 35 969