Oversikt over tilsette


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar for Bu- og Miljøtenester 57 73 45 10
Nancy Bauge
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1 57 73 45 05
Konsulent 57 73 45 04
Kjøkkensjef 959 25 165 959 25 165
Kommunalsjef Helse og Omsorg 57 73 45 07 990 34 807
Ressurssjukepleiar
Konsulent 57 73 45 03
Kreftkoordinator 459 75 809 459 75 809
Administrasjon 57 73 45 00
Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2 57 73 45 12
Konsulent 57 73 45 02
Seksjonsleiar, Heimetenester 57 73 45 08
Sosialkonsulent 57 73 45 13 911 35 969