Tilskot til drenering

Askvoll kommune har fått tildelt heile kr. 420.000  i tilskot til drenering av jordbruksareal i 2018 og er den kommunen som har fått største løyving i fylket.

Midlane i fylket er fordelt med utgangspunkt i forbruket av dreneringsmidlar i kvar kommune i 2017, og Askvoll var den kommunen i fylket som søkte om mest midlar i fjor.  Det var svært vått, og det vart planlagt om lag 10.000 m grøftelengde og 37 daa profilert/omgravd/systematisk grøfta areal i Askvoll.

Det er framleis store areal som treng drenering grunna auka nedbørsmengder, krevjande jord og tunge maskiner.  Dersom du skal grøfte, profilere eller omgrave jord, så kan du få innvilga tilskot. Søknaden skal sendast før du begynner på arbeidet.

Tilskotet er avgrensa til kr. 2000,- pr dekar ved systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved anna grøfting er tilskotet  kr. 30 pr meter grøft avgrensa til kr. 2000 pr. dekar.

Søknader sendast Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler, og dei vert handsama fortløpande.


Siste søknadsfrist er 1. oktober . Ved søknaden må det leggast ved kart der grøftene er teikna inn, skjema for miljøvurdering av drenering og plan for drenering.


Søknadsskjema og regelverk finn du her: Landbruksdirektoratet

Fann du det du leitte etter?