Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Sherparar har restaurert Smilderstien. Mai 2016 - Klikk for stort bilete

Askvoll kommune har i år fått kr. 260.000 i SMIL-midlar.  Føretak eller eigarar som driv eller eig ein landbrukseigedom kan søkje. Vilkåret er at det er tilskotsberettinga produksjon på eigedomen og at søkjar er registrert i einingsregisteret. 

Har du eit beite som skal ryddast, eit bevaringsverdig bygg som du ønskjer å ta vare på, eller eit anna prosjekt du ønskjer å gjennomføre, kan du sende søknad til Landbruksforvaltninga i Askvoll og Fjaler innan:
                                                                             30. april 2017

 Gå til søknadsskjema>

 

Tiltak vert prioritert ut frå lokale målsettingar og strategiar vedtatt i kommunestyret 8. mars 2017.

Fann du det du leitte etter?