Spelemidlar: søknader 2017 og kurs i søknadsskriving

I 2017 er det sendt inn 10 spelemiddelsøknader frå Askvoll kommune med ein samla søknadssum på 4,4 mill. kroner   

100% godkjend!

Kommunen har fått melding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune at alle søknader er godkjend, og i mai/juni vil vi få endeleg tilbakemelding om korleis tildelinga vert.

Utbygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Askvoll kommune vert i stor grad gjort i privat regi gjennom finansiering av spelemidlar og private midlar. Anleggsutviklinga illustrerer høg tiltakslyst og investeringsvilje hos lag og organisasjonar i kommunen. For 2017 er den samla godkjende totalkostnaden for dei omsøkte prosjekt på kr. 13,5 mill. og den totale dugnadsinnsatsen utgjer kr. 2,9 mill.

7 av dei 10 spelemiddelsøknader er frå Bulandet IL v/bassengnemnda til symjehallen som er under utbygging i Bulandet. Anlegget vert eit fleirbruksanlegg med svømmebasseng, klubbhus, treningsrom, båthus og flytebrygge for kajakk og utvendig klatrevegg. Bassengnemnda og frivillige jobbar intenst med anlegget, og opninga er planlagd i sommar. Du kan følgje anleggsutbygginga på laget si facebooksida >

Kommunestyret har sett spelemiddelsøknaden til innandørs skytebane på Helleset på første plass, og det inneber at dette anlegget skal vere prioritert for tildeling frå spelemidlar i 2017.

Saksutgreiing med kommunestyret si prioritering av spelemiddelsøknader for 2017 >

Oversikt spelemiddelsøknader 2017:
Oversikt spelemiddelsøknader 2017:
AnleggSøkjarGodkjend kostnadGodkjend søknadssumGodkjend dugnad
Innandørs skytebane Helleset (25m.)Askvoll og Holmedal skyttarlagkr. 2 544 042kr. 848 000kr. 717 355
Bulandet symjehall - Klubbhus/møteromBulandet IL v/bassengnemndakr. 1 177 000kr. 389 000kr. 194 000
Bulandet symjehall - klubbhus/lagerBulandet IL v/bassengnemndakr. 495 000kr. 164 000kr. 120 000
Bulandet symjehall - båthus for kajakkBulandet IL v/bassengnemndakr. 711 000kr. 236 000kr. 365 000
Askvollmarka o-kart - revisjonAHIL v/trim- og orienteringsgruppakr. 162 000kr. 54 000kr. 16 000
Bulandet symjehall - treningsromBulandet IL v/bassengnemndakr. 2 517 000kr. 700 000kr. 639 000
Kunstgrasbane Atløy stadionAtløy ILkr. 4 707 000kr. 1 570 000kr. 457 055
Bulandet symjehall - flytebrygge for kajakkBulandet IL v/bassengnemndakr. 476 020kr. 159 000kr. 149 668
Bulandet symjehall - utvendig klatreveggBulandet IL v/bassengnemndakr. 609 710kr. 300 000kr. 257 034
Bulandet symjehall - lyssetting til klatreveggBulandet IL v/bassengnemndakr. 100 700kr. 50 000kr. 8 295

Kommunalt tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Frå og med 2016 har Askvoll kommune innført ei ny kommunal ordning for støtte til utbygging og rehabilitering av private anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ordninga er knytt opp mot ordninga for spelemidlar. Lag og organisasjonar som oppfyller krava til å kunne søkje spelemidlar, kan få tilskot til sine prosjekt frå den kommunale ordninga.

I 2017 har kommunestyret løyvd kr. 75.000 til klubbhus/møterom i Bulandet symjehall, og kr. 75.000,- til klatrevegg i same anlegget. I 2016 fekk innandørs skytebane på Helleset, og leirduebana på Skorva begge tildelt kr. 75 000 frå ordninga.

Rekordhøg søknadssum

Fylkeskommune har i år motteke 339 søknader om spelemidlar i Sogn og Fjordane, med ei samla førebels søknadssum på 218,6 mill. kroner.  

Pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune: "Rekordhøg søknadssum om spelemidlar" >

Kurs i søknadsskriving

Planlegg de å søkje tilskot frå spelemidlar i 2018?

Laurdag 1.april arrangerer Sogn og Fjordane fylkeskommune spelemiddelkurs for idrettsanlegg og kulturbygg. Kurset vert halde på Skei frå kl.10:00 - 16:00. Andre relevante tilskotsordningar vert òg presentert på samlinga.

Meir informasjon om kurset kjem seinare.

 

Bulandet symjehall under utbygging. Planlagd ferdigstilling er sommaren 2017. Foto: Laila M. Blom  - Klikk for stort bilete

Publisert av Jeroen van Gangelen. Sist endra 03.03.2017 13:25 av van Gangelen, Jeroen
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post

 

Sjå også (1)
 
 
Login for redigering