Søknad om Smil-midlar og dreneringstilskot

Klikk for stort bileteNytt i år er at alle søknader skal leverast digitalt. 
 

På Landbruksdirektoratet si heimeside finn du:

Her finn du også utfyllande informasjon og tips til utfylling av søknadskjema.
Innlogging skjer via Altinn.
 

I Askvoll og Fjaler er fristen for å søkje om SMIL-midlar 30. april.  Fristen for å søkje om midlar til drenering av jordbruksjord er seinast 1. oktober.  Du må sende søknaden før du begynner på arbeidet.

Har du spørmål om tilskot til Smil- eller dreneringsordningane kontakt landbruksforvaltninga i kommunen.

Kontakt

Liv Synnøve Andersen

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 38
E-post : Send e-post