Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

NAV Askvoll har oppretta direkte tlfnr. for økonomisk sosialhjelp: 412 11 392 (man-fre frå kl.09-15)

 

Søknad om permanent løyve ved lokalitet Kjeringeholmen i Askvoll kommune

Klikk for stort bileteFirda Sjøfarmer AS søkjer om permanent løyve ved Kjeringeholmen i Askvoll kommune. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 14.01.19 – 11.02.19.


Firda Sjøfarmer AS har sidan våren 2017 hatt eit mellombels løyve for produksjon av matfisk ved Kjeringeholmen i Askvoll kommune. Dei søkjer no om permanent løyve

Firda Sjøfarmer AS søkjer om permanent løyve ved akvakulturlokalitet Kjeringeholmen i Askvoll kommune. Lokaliteten ligg plassert nord – aust for Raudøyna. Lokaliteten har vore i drift sidan våren 2017, det mellombelse løyvet går ut 01.01.2019. Det er ikkje søkt om endringar i tal merdar eller produksjonsvolum.

Sjå søknaden om permanent løyve.

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 14.01.19-11.02.19 på rådhuset.  Eventuelle merknadar må sendast til Askvoll kommune, pb. 174, 6988 Askvoll eller postmottak@askvoll.kommune.no innan 11.02.2019.

Sjå dokument i saka (16/210)

Sjå dokument i saka (15/1044)
 .