Søk tilskot til drift av frivillige ungdomsklubbar og frivillig ungdomsarbeid

Klikk for stort bilete 

Askvoll kommune set kvart å budsjettet av ein sum pengar til driftstilskot til frivillige ungdomsklubbar/ungdomsarbeid i kommunen. For 2019 er det kr. 50.000,- til fordeling.
 

Krav til søkjar

Ungdomsklubben må ha eit styre, ein leiar og ein eigen konto. Klubben må ha ein aktivitetsplan, føre enkel oversikt over aktivitetar og tal deltakarar gjennom året og rekneskap for drifta.
 

Krav til aktiviteten:

Aktiviteten i klubben skal vere open for alle. Eventuelle inngangsbillettar/eigenandel må ikkje vere av slik storleik at nokon ekskluderast frå å vere med på grunn av økonomi.
 

Søknadsfrist og søknadsskjema:

Søknaden skal sendast elektronisk innan 15.november 2019. Det er Askvoll ungdomsråd som fordelar tilskotet i møte den 25.november.

Gå til søknadsskjema

Kontakt

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post