Finn viktig informasjon om:

 

Søk tilskot frå kulturminnemidlar 2022

No kan du søkje tilskot til lokalt kulturminnearbeid. Søknadsfrist er 1. oktober 2022.

Kven kan søkje? 

Alle som driv med kulturminnearbeid i Askvoll kommune kan søkje støtte frå ordninga:

  • private eigarar og forvaltarar av kulturminne i kommunen. Eigarar og forvaltarar kan vere privatpersonar, stiftingar, frivillige organisasjonar og liknande.
  • Privatpersonar, kommunale organisasjonar, frivillige lag og organisasjonar og andre lokale organ som driv med formidling av kulturminne.

Kva kan du søkje støtte til? 

Du kan søkje tilskot frå kulturmidlane til: 

  • Formidlingsprosjekt (kurs, opplæring, informasjon og liknande) 
  • Tiltak som restaurering, vedlikehald, bevaring og utvikling av kulturminne. 

Kulturminne og tiltak som er del av gjeldande kulturminneplan for Askvoll kommune vert prioritert. 

Last ned kulturminneplan for Askvoll kommune 2019 - 2023 (PDF, 3 MB)

Slik søker du

Frist for å søkje støtte frå kulturminnemidlar er 1. oktober 2022. 
Søknaden skal sendast: 

Retningsliner for tilskotsordninga

Relevante lenker:

Helene Norstrand

Rådgjevar
Telefon : 57730711
E-post : Send e-post