Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Psykolog tilsett i Askvoll og Fjaler

Klikk for stort bilete  Psykolog Inger Anne Nordbøe starta i stilling som psykolog 15. juni.  Stillinga er delt mellom Askvoll og Fjaler.

Inger Anne er opprinnelig frå Harstad og har studert i Bergen. 

Stillinga er delt mellom Askvoll og Fjaler kommune 50/50.  I Askvoll er stillinga lagt under seksjon helse.
No i starten vil mykje tid gå med til å gjere seg kjend i kommunane. 
Det primære vil vere førebyggande arbeid samt teamarbeid retta mot barn og unge.  Elles vil ho kunne rettleie  anna helsepersonell og vere delaktig i system- og planarbeid.

Rutiner for kontakt med psykolog vil komme på plass i løpet av dei første månadane.  Når det gjeld barn og unge vil henvisning primært blir sendt frå helsestasjon eller gjennom fastlegane.

Kontor:  2. etg. helsehuset.

Kontakt

Inger Anne Nordbøe

Psykolog
Telefon : 57734612
Mobil : 94820080
E-post : Send e-post