Oppdrettsøknad Guriøyna, Værlandet

Oppdrettsanlegg plastring - Klikk for stort bilete Landøy Fiskeoppdrett AS søkjer om endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Guriøyna i Værlandet. Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 01.03.18-01.04.18.

Landøy Fiskeoppdrett AS søkjer om endring av løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure på lokaliteten Guriøyna i Værlandet. Søknaden gjeld utlegging av forflåte. Biomassen og areal vert uendra.

 

Sjå oppdrettsøknaden

 

Søknaden er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 01.03.18-01.04.18 på rådhuset. Eventuelle merknader skal sendast til Askvoll kommune, pb. 174, 6988 ASKVOLL eller postmottak@askvoll.kommune.no seinast 01.04.18.

 

Sjå dokument i saka