Offisiell opning av kunstgrasbana på Atløy

Fotballspelarar frå Atløy under opninga av kunstgrasbana 17.09.16 - Klikk for stort bilete

Laurdag 17.september var den offisielle opninga av kunstgrasbana ved Atløy stadion

Atløy idrettslag har i mange år jobba med å få gjort om fotballbana ved Atløy stadion frå grus til kunstgras. Kunstgrasbana er ei 11ar-bane med ei speleflate på 64 x 100m, og er merka opp slik at den kan nyttast til aldersbestemt fotball i lågare årsklassar. Bana skal bli del av eit komplett anlegg med friidrettsdel og tennisbane som skal bli etablert seinare. Frå før er det ein ballbinge og sandvolleybollbane. Atløy stadion er samlokalisert med Atløy skule (1. – 7.trinn) og Atløy kulturhus, og området er difor ein viktig samlingsplass for lokalfolket.  

Utbygging og drift av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Askvoll kommune skjer i hovudsak i privat regi. Dette anlegget er enno eit fantastisk døme på den imponerende dugnadsinnsatsen blant dei frivillige i kommunen vår, og engasjementet det skaper i lokalsamfunnet. Kunstgrasbana er realisert gjennom utallige dugnadstimer. Det er eldsjeler som nærmast har budd på anlegget i den siste tida før ferdigstillinga. Men òg før sjølve bygginga er det gjort ein stor innsats i høve til prosjektering, med å få på plass alt det formelle som skal til for å kunne realisere bana, og ikkje minst med innsamling av økonomiske midlar.

Kunstgrasbana har ein kostnad på 4,3 mill kroner (inkl. lysanlegg). Privatpersonar og næringslivet har kjøpt andelar i kunstgrasbana på til saman kr. 437.200,-. I tillegg til dugnad har idrettslaget sjølv investert kr. 500.000,- eigenkapital. Av private og offentlege tilskot har Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gått inn med kr. 300.000 og Askvoll kommune med kr. 150.000,-. Det er søkt spelemidlar på kr. 1,4 mill. Anlegget er i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv prioritert for tildeling av spelemidlar i 2019. I mellomtida har idrettslaget forskottert spelemidlar og finansiert meirverdiavgift i byggjeperioden gjennom banklån.

Gratulerer så mykje til idrettslaget og bygdefolket. Vi voner kunstgrasbana blir til glede for små og store, og at den genererer mykje god aktivitet i framtida.

Her kan du sjå bilete frå opninga:

Fann du det du leitte etter?