Nykshytta

Det endelege namnet på dagsturhytta ved Nyksvatnet i Holmedal blir Nykshytta.

Det kom inn mange gode namneforslag til hytta, og Nykshytta var namnet som blei foreslått flest gangar. Nykshytta blei foreslått av blant anna Holmedal Vel, som skal stå for tomtetilrettelegging og drift og vedlikehald av hytta. Sidan Holmedal Vel har tatt på seg dette ansvaret, meiner vi i administrasjonen at det er på sin plass at dei får bestemme namnet.

 

I sin begrunnelse for namnevalet skriv Holmedal Vel:

Nykshytta: Dette er eit gamalt namn, og det er det namnet som har vore brukt i dagleg tale på den gamle hytta ved Nyksvatnet.

 

Fullstendig liste over namneforslag:

  • Eventyrbu, innsendt av Anja Grov Johnsen
  • Roligheita, innsendt av Liv-Janne Ask
  • Nyksbu eller Alfsbu, innsendt av Arild Bakke
  • Valasjalv, innsendt av Jan Anders Økland
  • Stølsro, innsendt av Tova Solheim
  • Nykstaket, innsendt av Ellen-Marie Tveit

Vi takkar for innspela, og gler oss til å ta i bruk Nykshytta sommaren 2018!

Fann du det du leitte etter?