Nye nasjonale tiltak frå onsdag 20.januar 2021

Illustrasjonsbilete - Klikk for stort bileteFoto frå Folkehelseinstituttet
Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale tiltaka, men lettar nokre av tiltaka for barn og unge. 
 

Oversikt over nye nasjonale tiltak

Regjeringa vidarefører i hovudsak dei strenge smitteverntiltaka for å stoppe ei ny smittebølgje, men lettar nokre av tiltaka for barn og unge. Tiltaka varer frå 20.januar 2021 og så lenge det er behov for dem. Regjeringa vil fortløpande vurdere situasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet har laga plakat med oversikt over dei nasjonale tiltak som gjeld frå 20.januar. Oversikten er oppdatert etter endringar i skjenkestopp og nye innreisereglar. 

Her kan du lese pressemeldinga frå regjeringa om dei nye nasjonale tiltaka: 


Ungdomsskulane i Askvoll kommune

Ungdomsskulane i Askvoll kommune vil gå tilbake til gult nivå frå onsdag 20.januar. Føresette vil få nærare informasjon skulane. 

Oppdateringa frå regjeringa: