Ny nettstad for Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevaktsamarbeid IKS

Ny nettstad: http://www.legevaktsysikl.no.

På nettsida vil du finne informasjon om tenestene som legevakta yter, kvar dei har lokale og korleis du kjem i kontakt med dei.  Du finn også informasjon om kvar du skal henvende deg når det ikkje gjeld akutt hjelp.

Fann du det du leitte etter?