Finn viktig informasjon om:

 

No kan fleire få bustøtte til høge straumutgifter

Fleire minstepensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustøtte i vinter. For å få utbetaling må du søke innan 31. desember.

 

 

Tiltaket gjeld utbetalingar i januar, februar og mars. Du som alt mottek bustøtte treng ikkje søke på nytt.


Søk snarast og innan 31. desember
 

Søk om bustøtte på husbanken.no
 


Treng du hjelp til å søke? 

Har du behov for hjelp til elektronisk søknad, får du timeavtale hos NAV Askvoll ved å ringe NAV Kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. NAV Askvoll har også ope for korte avklaringar tysdagar og torsdagar frå klokka 12.00 – 14.00. (Kontoret kan bli stengt på kort varsel ved sjukdom og koronarestriksjonar.)

NAV Askvoll

Telefon : 55553333
E-post : Send e-post