Søk tilskot frå kulturmidlar

Teater på Kyrkjebakken 12. og 13.aug. 2011, kl 21:30 - Klikk for stort bilete

 

Kulturmidlar:

Askvoll kommune har i 2019 kr. 70.000,- til fordeling til kulturaktivitetar. Kr. 50.000 av desse midlar vart fordelt etter søknad på våren. Dei resterande kr. 20.000,- er no lyst ut, og kan søkjast på fortløypande fram til midlane er fordelt.

Kven kan søkje:
Frivillige lag/organisasjonar og einskildpersonar heimehøyrande i kommunen, som lagar til aktivitetar innanfor tradisjonelt kulturarbeid (t.d. teater, musikk, dans, film), barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktivitetar.

Nye retningsliner
Kommunestyret vedtok i sak 006/19 nye retningsliner for kulturmidlar.

 
Søknadsskjema for kulturmidlar
Søknaden om kulturmidlar må sendast elektronisk.
 

Gå til søknadsskjema for kulturmidlar 

 

Klikk for stort bilete

Kontakt

Jeroen van Gangelen

Rådgjevar
Telefon : 57 73 07 05
E-post : Send e-post