Mineralstrategi for Askvoll og Naustdal kommune

Mineralstrategi.PNG - Klikk for stort bilete

Askvoll og Naustdal kommune legg med dette framlegg til kommunal Mineralstrategi ut til høyring og offentleg ettersyn

Askvoll og Naustdal kommune har teke initiativ til å forme ut og få oppsluttning om ein eigen regional mineralstrategi. Mineralstrategien har som målsetting å stimulere til auka lokal og regional verksemd, høg verdiskaping og berekraftig utvikling knytt til mineralutvinning, i fyrste omgang Engebøprosjektet.

 

Askvoll og Naustdal kommune inviterar enkeltpersonar, frivillige, næringsselskap, miljøvernorganisasjonar, kommunar og nasjonale og regionale styresmakter til å kome med innspel til framlegget til mineralstrategien.

Framlegg til kommunal mineralstrategi (PDF, 2 MB)

 

Frist for innspel og merknadar er sett til 15.2.2018, og kan sendast til postmottak@naustdal.kommune.no eller som brev til Tunavegen 6, 6817 Naustdal

 

Har du spørsmål til mineralstrategien kan du kontakte Ørjan Stubhaug på mail Orjan.Stubhaug@naustdal.kommune.no eller tlf: 57 81 61 23
 

Fann du det du leitte etter?