Finn viktig informasjon om:

 

Kvotefri avskyting hjortekalv

To hjortar på grønt og frodig beite
 - Klikk for stort bileteTo hjortar på grønt og frodig beite Knut David Hustveit Kommunar som opplever interesse- og arealbrukskonfliktar knytt til tette hjortebestander, kan søkje Miljødirektoratet om kvotefri avskyting av hjortekalv for jaktåret 2022/2023.

Er det hjortevald som ønskjer å søkje eller har spørsmål knytt til dette ta kontakt med landbruksforvaltninga.  Det er kommunen som innan 10. august må søkje Miljødirektoratet på vegne av hjortevaldet.  

Mer informasjon: Skriv frå Miljødirektoratet (PDF, 482 kB)

Kenneth Aaland

Fagkonsulent landbruk
Telefon : 57730739
Mobil : 95999541
E-post : Send e-post