Kulturminneplan - offentleg høyring

Steingardar i kulturlandskap - Klikk for stort bilete

 

Askvoll kommunestyre vedtok i møte 27.03.2019 at framlegg til Kulturminneplan for Askvoll 2019-2023 skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Framlegget til kulturminneplanen er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 04.04.-20.05.2019.
Kommunestyrevedtak 020/19. (PDF, 78 kB)

Høyringsutkastet finn du her:  Kulturminneplan for Askvoll kommune 2019-2023 (PDF, 6 MB) 

Du finn også papirutgåve av planen på Rådhuset. 

Innspel må sendast til Askvoll kommune, pb. 174, 6988 Askvoll eller på e-post: postmottak@askvoll.kommune.no seinast 20.05.2019

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Liv Synnøve Andersen

Rådgjevar landbruk
Telefon : 57 73 07 38
E-post : Send e-post