Kulturmidlar og Ung i Askvoll-midlar 2018

Fjelltur Smørkletten - Klikk for stort bilete

 

No kan du søkje tilskot til kultur- og ungdomsaktivitetar. Søknadsfristen er 1. mai 2018

Alle arrangørar av kulturarrangement og kulturaktivitetar i Askvoll kommune kan søkje om tilskot frå kulturmidlar. I år har vi kr 70.000 til fordeling.

Ungdom mellom 13-20 år frå Askvoll kommune kan søkje om støtte frå ordninga "Ung i Askvoll" til musikk, teater/film, kurs og fritidsaktivitetar etc. Askvoll ungdomsråd forvalter desse midlar, og i år har dei kr. 12.500,- til fordeling.

Søknadsskjema og retningsliner

Her kan du laste ned søknadsskjema og retningslinjer for begge tilskotsordningar:

Kulturmidlar:

Ung i Askvoll-midlar:

Søknadsfrist og innlevering

Søknaden sendast inn via elektronisk søknadsskjema innan 1. mai 2018