Kontakt med helsetenester

Kontakt med legekontoret må skje via link på kommunen sine heimesider, telefon eller oppmøte.   Kontakt med helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar må skje ved telefon eller oppmøte.

Vi ser at stadig fleire kontaktar legekontoret, både lege og postmottak, via mail.  Vi har ikkje høve til å svare på e-post av denne typen.  Om vi mottar mail som inneheld konfidensiell/personsensitiv informasjon svarar vi kun med informasjon korleis de må kontakte oss. 

Fann du det du leitte etter?