OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv - oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av planprogram


Revisjon av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv. Kommunen har utarbeidd framlegg til planprogram som sjølve planen skal utarbeidast frå.

Framlegg til planprogram ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 20.02.2023-03.04.2023.

Føremålet med planen er å ha ein politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av kultur, idrett og friluftsliv i kommunen. Planen skal vere eit styringsverktøy som tar utgangspunkt i kommunen sin situasjon og behov, og skal bidra til å oppnå kommunen sine målsettingar for desse områda. 

Sjå framlegg til planprogram

Vi ønskjer innspel både til planprogrammet og til innhaldet i kommunedelplanen som skal utarbeidast. Dersom nokon har planar eller ønskje om utbygging av nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet, eller rehabilitering av eksisterande anlegg, vil vi gjerne få innspel om dette. 

Slik sender du innspel

Arve Åsnes
Rådgjevar næring | Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 57 73 07 27
Mobil 41 55 32 75
Helene Norstrand
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 73 07 11
Andreas Rivedal
Avdelingsingeniør
Bygg og eigedom
E-post
Telefon 57 73 07 24
Til toppen