Finn viktig informasjon om:

 

Jodtabletter ved atomhending/atomulykke

Legekontoret har fått førespurnader om jodtabletter.  Eg informerer difor:

Askvoll kommune har eit lager med jodtabletter for barn og unge under 18 år, gravide og ammande, som vert delt ut til målgruppene dersom myndigheitene gjer råd om det.

Mer informasjon om jodtabletter ved atomhendelser finn de på Helsedirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sine sider.

DSA følger situasjonen i Ukraina nøye og oppdaterer informasjon om atomsikkerhet og beredskap fortløpende – se denne linken

Mvh
Maret Krannich
kommuneoverlege