Innføring av vegadresser - utkast til nummerering nr 3.

Bringebærstien.png - Klikk for stort bilete Forslag til nummerering for 4 nye adresseparsellar er no klar og vert lagt ut på høyring.  

Utkast til nummerering av følgjande adresseparsellar er no klar. Klikk på vegnamnet så kjem det opp kart med nummer.  

- Røyset (PDF, 136 kB)

- Olsetvegen (PDF, 701 kB)

- Nedre Olset (PDF, 395 kB)

- Nordsjøvegen (Værlandet) (PDF, 2 MB)

- Nordsjøvegen (Melvær) (PDF, 182 kB)

- Nordsjøvegen (Bulandet) (PDF, 904 kB)

 

Av karta går det fram kva nummer dei einskilde adresseeiningane vil få. Nummereringa er i samsvar med gjeldande standard. Dersom de har spørsmål eller merknad kan de ta kontakt med kommunen på tlf 577 30700 eller på e-post postmottak@askvoll.kommune.no.

Adressevedtaka med tilhøyrande vedlegg vert sendt ut 2-3 veker etter denne kunngjeringa.

Etter kvart som kommunen er klar med nummereringa av resterande parsellar, vert utkasta for desse presentert på kommuen si heimeside.

Publisert av Liss Merete Lien. Sist endra 31.05.2017
Fann du det du leitte etter?