Influensavaksine

Ta kontakt med legekontoret på tlf 57 73 46 00 dersom du ynskjer influensavaksine, koronavaksine eller vaksine mot lungebetennelse.

Målgruppe for influensavaksine

 • 65 år eller eldre
 • Bebuarar på sjukeheimar og omsorgbustader
 • Barn og vaksne med kroniske sjukdommar: lungesjukdom, hjerte- og karsjukdom, leversvikt, nyresvikt, nevrologisk sjukdom eller skade, nedsett immunforsvar, diabetes melliltus, alvorlig fedme eller annan kronisk sjukdom
   

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre tilsette i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasientar ved behandling eller pleie
 • Personer som bur sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Det er no mogeleg for andre å influensavaksine sjølv om du ikkje er høyrer under nokon av målgruppene.  

 

Målgruppe for koronavaksine

 • 65 år eller eldre
 • Beboere på sjukeheimar og omsorgsbustader
 • Er mellom 18 og 64 år og som høyrer til ei risikogruppe
 • Er gravid

 

Andre som ynskjer vaksina kan også den.

Prisar

Influensavaksine  
v/frikort       kr 100,-
u/frikort       kr 161,-

Lungebetennelsevaksine: kr 300,-

Koronavaksine: Gratis