Influensavaksine

Det vert vaksinering mot influensa onsdag 27.10.21 i Askvollhallen  mellom 09.30 og 13.00, drop-in.  

Du treng ikkje bestille time til vaksinering i Askvoll.
Vi kan ikkje ta imot betaling i idrettshallen.  Dei som ikkje har frikort vil få tilsendt faktura uten gebyr.

Bulandet/Værlandet

Heimetenesta vaksinerer på Bulandsheimen tysdag 26.10. og onsdag 27.10.   Kontakt heimetenesta i Bulandet/Værlandet for timebestilling, tlf. 977 06 801 mellom kl. 11 og 14 på kvardagar innan 14.10.


FHI: Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),

  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),

  • diabetes type 1 og 2

  • leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Askvoll legesenter

Telefon : 57 73 46 00
E-post : Send e-post