Influensavaksine

Klikk for stort bilete

Askvoll legesenter vaksinerer mot influensa kvar dag mellom 09.00 og 12.00 og 13.00 og 15.00.

Folkehelseinstituttet informerer om risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt

 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Vi har og vaksine mot lungebetennelse.