Høyring: Leve heile livet - handlingsplan for Askvoll kommune

Prosjektgruppa for «Leve heile livet reforma» i Askvoll kommune har utarbeidd eit utkast til strategisk handlingsplan for Askvoll kommune. Planen vert lagt fram for komité for Helse og omsorg 15. desember og for handsaming i kommunestyret i februar 22. 

Planutkast

Utkastet til planen vert no lagt ut til offentleg høyring. Høyringa er open for alle, og Askvoll kommune inviterer innbyggjarar og organisasjonar til å sende sine innspel til planen. 
 

Leve heile livet: høyringsframlegg til handlingsplan, 24.11.2021 (PDF, 2 MB)


Slik sender du innspel: