Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Høyring - forskrift om godtgjersle for folkevalde

Klikk for stort bileteFormannskapet si tilråding til forskirft om godtgjersle for folkevalde i Askvoll kommune vert lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 26. juni 

Om forskrifta

Forskrifta er utarbeidd etter Kommunelova kap 8 Rettigheter og plikter for folkevalgte.

Kommunestyret har tidlegare fastsett reglar om dekning av utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjering etter kommunelova av 1992 §§ 41 og 42, men etter den nye kommunelova skal reglane lagast som forskrift. Jfr. kap. VII om forskrifter i forvaltningslova.

Formannskapet vedtok i  møte 8. juni følgjande framlegg til forskrift:


Kommunestyret skal gjere endeleg vedtak i saka i møte 29. juni

Høyringsfrist 26. juni.

Merknader til framlegget  kan sendast til Askvoll kommune, Postboks 174, 6988 Askvoll eller epost postmottak@askvoll.kommune.no

Du kan også skrive ditt høyringssvar her.

 

Kontakt

Ole André Klausen

Ordførar
Telefon : 57 73 07 02
Mobil : 48 03 72 85
E-post : Send e-post