Helse- og omsorgsetaten søkjer sjåfør til matombringing

Klikk for stort bilete

 

Helse- og omsorgsetaten søkjer frå snarast etter ein person som kan køyre ut middag til heimebuande. Stillingstorleiken er 10%, med arbeidstid frå kl. 12.00 til 15.30 laurdag, sundag og helgedagar etter fastsatt turnus, med annankvar helg.  

Send ein kortfatta søknad til kommunalsjef Stein Helle på epost: stein.helle@askvoll.kommune.no

Søknadsfrist 31.10.20

Ynskjer du meir informasjon om stillinga kan du kontakte Sara Osland på telefon: 57 73 45 12 / 906 07 962

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post