Helse- og omsorgsetaten søkjer reinhaldar

Leiligheitene ved Askvollheimen - Klikk for stort bilete

 

Helse- og omsorgsetaten søkjer frå snarast etter reinhaldar ved Askvollheimen. Reinhaldarstillinga vil være eit engasjement i 3-6 månadar, med arbeid annankvar helg på dagtid. Stillinga er utlyst i samband med Koronautbrotet, der vi har behov for ekstra reinhald ved Askvollheimen.  

Send ein kortfatta søknad til kommunalsjef Stein Helle på epost: stein.helle@askvoll.kommune.no

Søknadsfrist den 31.10.20

Ynskjer du meir informasjon om stillinga kan du kontakte seksjonsleiar Merete Kirketeig på telefon 57734505.

Merete Ailin Kirketeig

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post