Gratis strøsand til eldre (70+)

Klikk for stort bileteBilde av Kelly Lacy frå Pexels 

Gratis strøsand til eldre over 70 er å finne ved inngangen til kjellaren Helsehuset i Askvoll (ved sidan av parkeringsplassen).

Har du vanskar med å hente sand sjølv, kan ein pårørande gjerne gjere det for deg. Om du ikkje har moglegheit sjølv, eller nokon som kan hjelpe deg, kan du kontakte Nærmiljøsentralen på telefon 908 48 627 så vil dei forsøke å hjelpe deg med transport.

Nærmiljøsentralen

Telefon : 57 73 46 20
Mobil : 908 48 627
E-post : Send e-post