Foreldrebetaling i barnehage

Ut på tur.  - Klikk for stort bilete

Foreldre med barn i barnehage skal ikkje betale meir enn makspris (f.t. kr. 2730) for ein barnehageplass.  I tillegg er det fleire moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage. 

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn kr 486.750 skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass
  • Gratis kjernetid (20 timar pr veke) gjeld for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under kr. 417.000. 

Les meir om moderasjonsordningane 

Korleis søkje om redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid, vedlagt siste tilgjengelege sjølvmelding skal sendast til Askvoll kommune v/oppvekstkontret innan 1. juni.  Dersom det vert vesentleg og varig endring i inntekta til hushaldet i løpet av året, skal ny søknad og dokumentasjon sendast inn.

 

Gå til søknadsskjema

Merk: Søknaden gjeld for eit barnehageår om gongen, så dei som har fått innvilga reduksjon dette barnehageåret, må også søkje på nytt for neste barnehageår