Foreldrebetaling i barnehage

Ut på tur.  - Klikk for stort bilete

Foreldre med barn i barnehage skal ikkje betale meir enn makspris (f.t. kr. 2730) for ein barnehageplass.  I tillegg er det fleire moderasjonsordningar som gjeld foreldrebetaling i barnehage. 

  • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn kr 486.750 skal betale maks 6% av inntekta for ein barnehageplass
  • Gratis kjernetid (20 timar pr veke) gjeld for 3-, 4- og 5-åringane i hushaldningar med samla årsinntekt under kr. 417.000. 

Les meir om moderasjonsordningane 

Korleis søkje om redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid, vedlagt siste tilgjengelege sjølvmelding skal sendast til Askvoll kommune v/oppvekstkontret innan 1. juni.  Dersom det vert vesentleg og varig endring i inntekta til hushaldet i løpet av året, skal ny søknad og dokumentasjon sendast inn.

 

Gå til søknadsskjema

Merk: Søknaden gjeld for eit barnehageår om gongen, så dei som har fått innvilga reduksjon dette barnehageåret, må også søkje på nytt for neste barnehageår

Publisert av Laila Svalheim Kristiansen. Sist endra 24.04.2017
Fann du det du leitte etter?