Koronaviruset i Askvoll kommune:

Siste nytt  |  Timebestilling koronavaksine  |  Status vaksinering 
|  Om koronatesting |  Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Ferievikar innan pleie og omsorg og institusjonskjøkken

Klikk for stort bilete Pixabay    

 

Kva søkjer vi etter?

Vi har framleis behov for fleire ferievikarar:

  • I pleie - både på sjukeheim og i heimetenesta
  • Som kokk eller assistent med erfaring frå storkjøkken (ferievikar/tilkallingsvikar).
  • Heimehjelp (praktisk bistand)

Kan det være noko for deg?

Send oss gjerne ein e-post der du fortel litt om deg sjølv, og kva du kunne tenke deg. Kva for periode du er tilgjengeleg, og om du har førarkort eller ikkje, vil òg vere interessante opplysningar for oss. Elles er du sjølvsagt velkommen til å ringe oss!
 

Kven kan du kontakte?

Du kan ta kontakt med ein av seksjonsleiarane:

Lillian Vårdal - heimetenesta

Malene Helle - bu- og miljøtenesta

Merete Kirketeig - Askvoll omsorgssenter

Sara Osland - Askvoll omsorgssenter

Lillian Vårdal

Seksjonsleiar, Heimetenester
Telefon : 57 73 45 08
E-post : Send e-post

 

Malene Helle

Seksjonsleiar, Bu- og Miljøtenester
Telefon : 57 73 45 14
E-post : Send e-post

 

Merete Ailin Kirketeig

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 1
Telefon : 57 73 45 05
E-post : Send e-post

 

Sara Osland

Seksjonsleiar, Omsorgssenter 2
Telefon : 57 73 45 12
E-post : Send e-post