Koronavirus - Covid-19

Her finn du informasjon frå Askvoll kommune om koronaviruset 

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Covid-19: informasjon til alle som har skjenkeløyve - Servering av alkohol skal skje ved bordservering

Klikk for stort bileteServeringsstader som har skjenkeløyve skal servere alkohol ved bordservering, og der skal vere sitjeplassar til alle gjestene.
Dette presiserer Helsedirektoratet i skriv til kommunane.
 

Det er covid-19-forskrifta § 14a som regulerer dette.

Pr. i dag lyder forskrifta slik:
«Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder.

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.  Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.  Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1»

For å ivareta smittevernomsyna må desse reglane haldast!

Folkehelseinsituttet sine råd om servering av mat som buffet.