Avlingssvikt på grunn av klima

Nyslått eng i Straumen. - Klikk for stort bilete

 

Tørke har ført til redusert avling på førsteslåtten mange stader, men mykje kan rette seg med ein god andre/tredje slått.

Gardsbrukaren har eit sjølvstendig ansvar for å varsle og dokumentere klimaskaden. Dette for å kunne få eventuell erstatning for økonomisk tap.  Dokumentasjonen skal stadfeste skaden, korleis den har oppstått, skadeomfang, og korleis dette har ført til redusert avling. 

Les meir på Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen sine sider.

Ta kontakt med Landbruksforvaltninga i kommune for å få registrert skaden eller dersom du treng meir informasjon.

Søknadsfristen for å søkje erstatning er 31.10.2018.

Fann du det du leitte etter?