Avlesing av vassmålar

Klikk for stort bilete 

Påminning for abonnentar ved kommunale vassverk i Bulandet, Kvammen og Askvoll.

Abonnentar som har vassmålar men som ikkje har rapportert inn vassmålarstand må gjere dette snarast mogleg.

Registrering av vassmålaravlesinga bør gjerast via:

Alternativt:

  • På e-post: post.teknisk@askvoll.kommune.no
    E-post må innehalde namn, gards- og bruksnummer, målarnummer og målarstand
     
  • Eller ved å ringe tlf. 57 73 07 30.

Kontakt

Bjørn Leon Rusken

Ingeniør
Telefon : 57 73 07 30
E-post : Send e-post