Arbeid på bru mellom Askvoll og Stongfjorden

Vestland fylkeskommune snevrar inn tre bruer i Askvoll grunna vegarbeid

Etter påske held bruarbeidet fram på fv. 609 mellom Askvoll og Stongfjorden. Ved Osland, Størdal og Nordeide blir bruene snevra inn til tre meter breidde, og det kan bli korte stengingar.

 

Frå vegvesen.no: 

 

Per Jan Ryland
Teknisk sjef
E-post
Telefon 57 73 07 32