Finn viktig informasjon om:

 

Holmedal bygdehus

Forsamlingshus/kulturhus i Holmedal. Huset er eigd og vert drive av Holmedal Ungdomslag.
For informasjon og førespurnader om leige av lokale sjå: www.holmedalbygdehus.no
Adresse Kontakt Kategori
Holmedal bygdehus
Holmedalsvegen 3
6982 Holmedal
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Anna
Du finn Holmedal Ungdomslag på Facebook