Finn viktig informasjon om:

 

Holmedal ungdomslag

Holmedal ungdomslag eig og driv Holmedal bygdehus, forsamlingshuset/kulturhuset i Holmedal. For booking av lokale i Holmedal bygdehus, sjå www.holmedalbygdehus.no.

Linedans for voksne, teateraktiviteter for barn, ungdom og voksne. Samarbeid med folkeakademi, skular, kulturskule, musikklubb, bygdehus, velforeining, idrettslag og sentrumsgruppe.
Adresse Kontakt Kategori
Holmedal ungdomslag
6982 Holmedal
Marit Klausen
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar