Barnas Turlag Askvoll

Barnas Turlag er turistforeningen sitt tilbod til born fra 0 til 12 år og deres familier. Vi ynskjer å få deg med på turer og arrangement for å vise mangfoldet i det å bruke naturen. Det er ikkje alltid nødvendig å gå så langt! Nokon gonger fins dei mest spennende opplevelsene i vårt nærmiljø.
Adresse Kontakt Kategori
Barnas Turlag Askvoll
Evelyn Vågane
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar