Stongfjorden Vel

Stongfjorden Vel har til føremål å arbeide med saker som kan fremje næringsliv, kultur, fritidsaktivitetar og tiltak elles, til nytte og glede for folket her.
Velforeninga må også arbeide for å halde på og betre dei samfunnsgoder vi alt har.
Adresse Kontakt Kategori
Stongfjorden Vel
6984 Stongfjorden
Håvard Yndestad
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar
Postadresse 6984 Stongfjorden
Aldersfordeling
Alderstrinn 0 - 6 7 - 12 13 - 16 17 - 25 25+
Tal på medlemmer 0 0 0 0 0
 
 
Login for redigering