Finn viktig informasjon om:

 

Stongfjorden Vel

Alle krinsar i Askvoll kommune har eigen velforeining, som arbeider med saker som kan fremje kultur, fritidsaktivitetar, næringsliv og tiltak elles i krinsen. Velforeiningane skal fungere som samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse, anten på eige initiativ eller på oppmoding frå andre.

Velforeiningane er bindeledd mellom krinsane og kommunen. Dei skal vere representative og politisk uavhengige. I Askvoll vert velforeiningane i stor grad brukt til som høyringsinstansar og samarbeidspartar.
Adresse Kontakt Kategori
Stongfjorden Vel
6984 Stongfjorden
Dag Tore Mjåseth
Org.nr. : 894503602
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Kontaktperson
Postadresse 6984 Stongfjorden
Tittel Leiar
Tittel stryemedlem
Mobil 41 40 05 30
Postadresse 6984 Stongfjorden