Nærmiljøsentralen Askvoll

Sentralen skal vere eit supplement til det frivillige organisasjonslivet i kommunen.
• Initiere, mobilisere og samordne aktivitet
• Legge opp aktivitetar etter lokale føresetnader, i samarbeid med frivillige, lag/organisasjonar og andre
• Stimulere til nye aktivitetar i samarbeid med andre.
• Treng du hjelp til: søknader, fylle ut skjema, hjelp til å organisere noko, nokon å samarbeide med om små og store prosjekt. Ta kontakt, så finn vi ut om eg kan hjelpe deg.
• Vi utfører ikkje lovpålagte oppgåver, og oppgåver nokon har som profesjon, eller det lag/organisasjonar driv med. Vi samarbeider.
Adresse Kontakt Kategori
Nærmiljøsentralen Askvoll
6980 Askvoll
Telefon: 90848627
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Aldersfordeling
Alderstrinn 0 - 6 7 - 12 13 - 16 17 - 25 25+
Tal på medlemmer 0 0 0 0 0
 
 
Login for redigering