Finn viktig informasjon om:

 

Askvoll vel

Alle krinsar i Askvoll kommune har eigen velforeining, som arbeider med saker som kan fremje kultur, fritidsaktivitetar, næringsliv og tiltak elles i krinsen. Velforeiningane skal fungere som samordnande organ som tek på seg oppgåver av allmenn interesse, anten på eige initiativ eller på oppmoding frå andre.

Velforeiningane er bindeledd mellom krinsane og kommunen. Dei skal vere representative og politisk uavhengige. I Askvoll vert velforeiningane i stor grad brukt til som høyringsinstansar og samarbeidspartar.
Adresse Kontakt Kategori
Askvoll vel
6980 Askvoll
Astri Rege
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Tittel Leiar